Hver interaksjon med en kunde må sees på som et «make or break»-øyeblikk.

Peter Hinssen arbeider med innvirkningen teknologi har på samfunnet og han er en av Europas ledende tenkere på dette feltet. Hans fokus er på forbrukerens valg av teknologi, det nettverksbaserte digitale samfunnets innflytelse og innretting mellom Business og IT.
I boken The New Normal viser Peter hvordan bedrifter kan tilpasse seg et samfunn uten digitale grenser. Han slår fast at organisasjoner i stadig større grad møter kunder og forbrukere som ikke lenger vil tolerere begrensninger med hensyn til priser, timing, tålmodighet, dybde, personvern, bekvemmelighet og intelligens.

En rekke nye regler vil gjøre seg gjeldende ifølge The New Normal. Forbrukerne kommer til å vise nulltoleranse for digital svikt. De vil forvente internettilgang når som helst og hvor som helst. Internett og tilkobling vil være like selvfølgelig som elektrisitet. Forbrukerne vil kreve umiddelbar oppfyllelse av sine informasjonsbehov. Påvirkningen vil være enorm for bedrifter og tjenesteytere. De har akkurat blitt vant til å håndtere 24 timers-økonomien, og nå vil de måtte lære seg å takle en «brukerstyrt» økonomi: Kunder vil kreve samhandling med leverandører av tjenester og produkter på sine betingelser. De vil forvente at digital brukeropplevelse skal være enkel og interessant. Hver interaksjon med en kunde må sees på som et «make or break»-øyeblikk.

IT-avdelinger vil bli nødt til å tenke nytt. De vil møte økte krav til fleksibilitet fra den kommersielle delen av selskapet. IT-avdelinger lagde tidligere store systemer, for fremtiden vil kravet være små, fleksible strukturer som kan tilpasses raskt. Det er ikke lenger nødvendig å bygge pyramider, de må i stedet kunne sette opp telt.

Peter Hinssen ser på hvordan selskaper må tilpasse sin informasjons-, teknologi- og innovasjonsstrategi og hvordan de er organisert internt.
Peter er relevant for enhver leder som er opptatt av bedriften og fremtiden, nå som vi er rammet av den digitale revolusjon.