Rikke Soligard er en sosial entreprenør, og daglig leder av Begeistringsetaten. Begeistringsetaten er en ideell organisasjon som igjennom innovative metoder jobber for å styrke engasjementet, fellesskapet, tilhørighetsfølelsen og begeistringa i landets lokalsamfunn.

Bak seg har hun mangeårig erfaring med salg, service og personalledelse i Norli bokhandel, hvor hun har vært butikksjef i 10 år. Først i en av Norlis minste butikker – siden i en av de største. Hovedfokuset hennes som butikksjef var å skape en bokhandel med engasjerte og dedikerte medarbeidere med sterk fagkunnskap – en bokhandel der eventyret ikke bare var å finne i hyllene, men også i opplevelsene som oppstod i møtet mellom menneskene i butikken. Dette ga resultater! Hun ledet personalet sitt igjennom flere krevende omstillingsprosesser, der åpen dialog og synliggjøring av den enkeltes påvirkningskraft ble sentrale elementer for å holde motivasjon og prestasjonsnivå oppe.

I 2012 sa hun opp jobben sin hos Norli, for å følge opp store nærmiljøprosjekter iverksatt av Begeistringsetatens drømmebank i Ås kommune og for å videreutvikle etaten.

Rikke er genuint opptatt av menneskenes unike mulighet til å gjøre en forskjell, noe som understrekes av alle prosjektene som igangsettes i drømmebanken. Hun har igjennom Team Experienceprosjektet skapt en arena der også barn og unge får mulighet til å skape endring og utvikling i eget lokalsamfunn.

I sine skreddersydde og humørfylte foredrag byr hun på et mulighetsunivers av de sjeldne, der tilhørerne etterhvert glemmer egne begrensninger.

Temaer er blant annet:

  • Hvordan skaper engasjement og bidragslyst?
  • Viktigheten av inspirerende mål og hårete drømmer
  • Ut av komfortsonen, inn i mulighetslandet!
  • Begeistringens kraft og ringvirkninger
  • Eventyrlige kundeopplevelser
  • Hva kjennetegner gode lokalsamfunn, og hvordan bidra til å skape dem!