Rina Sunder er opptatt av den økonomiske veksten i Asia det siste tiåret. Ny teknologi og politiske endringer har skapt unike muligheter for internasjonal samhandel og konkurranse.

I det nye verdensbildet er den vestlige verdens konkurransefortrinn kraftig redusert, og den globale konkurransen om kunder, talenter og kunnskap tilspisses. Få av oss har egentlig forstått hvilke endringer som faktisk skjer – og de utfordringene og mulighetene dette representerer.
Rina har en internasjonal karrierebakgrunn og vendte tilbake til Norge i 2008 etter å ha bodd åtte år i Singapore, Frankrike og Australia. I Singapore arbeidet hun for Petroleum Geo Services med ansvar for markedsaktiviteter i Asia og Australia. Rina har vært medeier og mentor i investeringsselskapet Tigris Capital Pte Ltd. i Singapore. Hun har også erfaring som konsulent i Geelmuyden Kiese. Hun ledet ISFiT-94 (Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim) med temaet menneskerettigheter. Hun overtalte den gang Hans Hellighet Dalai Lama til å komme til Norge etter å ha sittet utenfor hans residens i fire uker. Hun skriver for tiden på en fagbok om India for Universitetsforlaget.

1. Rethink Global Talent: Hvordan beholde talentene?

Dagens internasjonale samfunn og arbeidsliv gir nye utfordringer for virksomhetene. Når kapital, arbeidskraft, ideer, kunnskap, teknologi, varer og tjenester beveger seg fritt over hele verden, vil det også være kamp om de som har/tiltrekker seg den beste kompetansen. Å kjenne til språk, verdier, livsstil, kultur og ulike tankesettkulturer for å lede og utvikle medarbeiderne blir viktigere enn noen gang. Hvordan skal du som leder ivareta medarbeiderne dine i et slikt landskap, og samtidig sørge for å bidra til fremdrift og vekst?

2. Rethink Leadership: Transformasjonsledelse, inspirasjon til endring

Ledelse handler om makt og innflytelse, men også om omsorg og god kommunikasjon. Her kommer lederens evne til å skape motivasjon og inspirasjon inn som en viktig faktor. Transformasjonsledelse innebærer å gjøre de riktige tingene, i motsetning til transaksjonsledelse, som består i å gjøre ting riktig. Hva med å hente inspirasjon fra selskaper med over 100 000 eller 400 000 ansatte som utkonkurrerer vestlige selskaper på deres hjemmebane? Nøkkelord for foredraget: Serviceledelse og people management. Les om transnasjonale trender og ledelse.

3. Rethink Innovation

Er det virkelig slik at indere og kinesere ikke er innovative? Inderne er ledende på bl.a innovasjon av nye HR prakisiser. Hva gjør vi når det som funket i det forrige århundre ikke vil funke i dette århundre? Med veksten i Asia er tiden inne for å tenke innovasjon igjen. Hva med å lære av indernes Juggad tankegang?

4. Kultursjokket

Å gjøre hjemmeleksen godt, er kritisk for å lykkes i utlandet og i Norge. Mange selskaper feiler fordi de rett og slett ikke har forstått ulike kulturelle normer og skikker.

5. Det er når det butter det begynner

«For jenter som vil noe» – 10 råd jeg skulle ønske min mor hadde gitt meg
Målet er en bevisstgjøring rundt de valgene vi jenter står overfor, må ta og ikke minst også ta konsekvensene av, samt oppfordre jenter til å ta risiko! Råd og tips om hvordan snu situasjoner og tanker til noe konstruktivt for å kunne ta mer styring over livet sitt.

Rina holder også foredrag for studenter om hvordan de bedre kan markedsføre seg mot det internasjonale bedriftsmarkedet. Les om tema her.