Roger Hercz er Dagsavisens Midtøsten-korrespondent. Han har utviklet en serie foredrag som blant annet tar for seg beslutningsprosesser, hvordan bedre en dialog og ikke minst hvordan kulturforskjeller kan bli en ressurs for en bedrift, et aktuelt tema i en stadig mer flerkulturell virkelighet.

Når begynner krigen?

Eller hvordan avgjørende beslutningsprosesser påvirkes av kultur, dialog og visjoner. Foredraget er en reise gjennom dramatiske øyeblikk i Midtøstens historie for å forstå hvilke beslutninger som måtte eller kanskje ikke måtte tas. Vi starter med Saddam.

Conflict resolution – the Middle East way

Midtøsten blir jo vanligvis assosiert med krig, konflikt og ødeleggelser. Likevel har arabiske samfunn spennende tradisjoner for å løse konflikter, tradisjoner som vi i Vesten sjeldent hører om. Har Vesten tross alt kanskje noe å lære av Midtøstens gamle tradisjoner for nettopp fred og forsoning. Dette er et foredrag som overrasker og utfordrer.

Midtøsten er mer enn IS-krigere og oljesjeiker

Eller hvordan tjene dine penger i møte med potensielle partnere fra en fremmed kultur. Et foredrag som vil gi et innblikk i en spennende, men likevel annerledes kulturvirkelighet, og hvordan en som forretningsmann- eller kvinne skal forholde seg. Målet er å unngå fellene, slik at en i stedet kan bygge opp et varig forretningsforhold.

Den arabiske våren og humor

Et morsomt og spennende foredrag om hvordan humor bevisst er brukt for undergrave regimer og diktatorer.