Jeg ser ingen begrensninger – gjør du?

Da Søren som 17-åring fikk den tøffe beskjeden at han ville bli helt blind, ble han rådet til å ta ut uførepensjon. Det valgte han ikke å gjøre. I stedet startet han kampen for å skape seg de samme muligheter som alle andre har og Søren har for lengst bevist at han når de mål han setter seg. To OL-gull i goalball, Rookie-of-the year som IBMs beste nye selger i Europa-Midtøsten-Afrika, og en suksessrik karriere som selger og rådgiver har vært med på å forme Søren Holmgren og gjort ham til en enestående motivator.

Et foredrag med Søren overrasker alltid, når han med seriøs humor og morsomt alvor setter fokus på motivasjon. På tross av de mange utfordringer han møter som blind, gjør hans positive livsfilosofi det umulig å se begrensninger, han ser kun mulighetene og det smitter. Og han tenker stort: Hvis du vil nå toppen av et fjell, så sikt etter stjernene. Da lander du kanskje på toppen av fjellet.

Søren har opplevd personlig suksess, men han er meget oppmerksom på at han også er en del av et team. Og hvis teamet ikke fungerer tilfredsstillende, så fungerer heller ikke individet, uansett dyktighet.

Et foredrag med Søren Holmgren er morsomt og fylt med positive opplevelser, et spennende møte med en mann som viser hvordan man kan oppnå suksess til tross for dårlige odds og utfordringer i hverdagen.

TEMAER I SØRENS FOREDRAG:

  • Motivation
  • Mental trening
  • Positiv psykologi/positiv tenking
  • Personlig gjennomslagskraft/kommunikasjon
  • Performance/produktivitet/resultater
  • Personlig ledelse
  • Team