Man må kanskje være litt gal for å være oppfinner i Norge?

Synnøve Engeset er oppfinneren bak den sammenleggbare rockeringen – en oppfinnelse som har vunnet mange internasjonale priser. I 1989 sa hun opp en trygg og godt betalt jobb og en utrolig gründerhistorie så dagens lys, et prosjekt som både skulle gi henne stor suksess men også massiv motstand.

Synnøve Engeset blir også brukt som et forbilde for kvinnelige gründere. Hun har blitt invitert til Næringsdepartementets rådsmøter ved flere anledninger hvor hun gir sine innspill til hvordan bedre vilkårene for innovativ virksomhet. Ikke bare for kvinner, men generelt. Som en kuriositet har vår tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik reklamert for rockeringkonseptet, og han har selv kjøpt flere rockeringer til sin familie. Den sammenleggbare rockeringen er kjent i hele verden. I tillegg har Engeset utviklet et treningskonsept som kombinerer fysisk aktivitet, kosthold og mental trening.

Synnøve har gitt ut bok om sin gründerhistorie og hun holder foredrag om oppfinnelsen som ingen trodde på, og om kvinnen som oppfant den. Synnøve Engeset har møtt alle tenkelige og utenkelige hindre på veien mot suksess. Likevel mistet hun aldri troen på seg selv og produktet. Foredraget handler om hvordan det som i utgangspunktet har virket vanskelig, om enn også umulig, har tvunget henne til å tenke og arbeide annerledes slik at bedriften likevel har fått en positiv utvikling. Kampen mot likegyldighet, tro og tvil på egne krefter, samt integritet er viktige elementer i foredraget.

Synnøve er en direkte, ærlig og ikke minst dyktig inspirator. Hennes erfaring har blitt til et foredrag som virkelig engasjerer og inspirerer andre til å våge det man egentlig ikke tør.

Synnøve Engeset tilbyr også teambuilding.
Foredraget varer i 45 min hvis ikke annet er avtalt.