DENNE MANNEN ER LANDETS MEST ENGASJERTE OG ENGASJERENDE SOSIALANTROPOLOG.

Allerede som 33-åring ble Thomas Hylland Eriksen professor ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt mer enn 40 bøker og er en svært aktiv deltaker i den offentlige debatten.

Thomas Hylland Eriksen er særlig opptatt av hvordan globaliseringen virker inn på kulturen, og han snakker gjerne om temaer som dårlig tid, livskvalitet, kulturforskjeller, søppel og teknologi.

I 2002 ble han tildelt Norges forskningsråds formidlingspris. I begrunnelsen het det blant annet: «Hans formidlingsinnsats er imponerende, den viser stor bredde og et aktivt samfunnsengasjement, og går langt utover Norges grenser.»