Tone Bekkestad er mest kjent som værpresentatør på svensk TV4, hvor hun flere ganger er stemt frem som Sveriges beste og mest populære meteorolog.

Bekkestad har sin utdannelse i meteorologi fra Universitetet i Bergen og University of Calgary. Hun har også jobbet som forsker på Norsk Institutt For Luftforskning og som salgssjef i WeatherOne.

Foredraget Klimatrusselen – en verden i dramatisk forandring begynner med et tilbakeblikk på år med mye ekstremvær. Fakta kompletteres med bilder og beskrivelser av ulike ekstreme værsituasjoner rundt omkring i verden.

Tone forklarer sammenhengen mellom klimagassutslipp og økningen i den globale temperaturen og hvorfor fortsatte utslipp av klimagasser er så farlig for klimaet. Hun går gjennom hovedpunktene i FNs klimapanel (IPCC) sin fjerde rapport (2007), og hun gir en detaljert gjennomgang av hvordan klimaforandringene kommer til å påvirke oss i Europa og Skandinavia om vi ikke raskt reduserer
utslippene av klimagasser.

Foredragstema:

  • Endringer i gjennomsnittstemperatur
  • Forandringer i nedbørsmengder
  • Endrede maksimumstemperature
  • Flere tropiske netter
  • Økt sommertørke
  • Annerledes nedbørsfordeling
  • Kraftigere regn og snøfall
  • Annerledes fordeling regn og snø vinterstid
  • Grønne vintre
  • Klimaforandringenes effekt på fremtidig turisme

Tone avslutter med å beskrive hvilke tiltak som må til for å redusere utslippene ifølge FNs klimapanels anbefalinger, og hvordan hver enkelt av oss kan bidra.

Tone Bekkestad tar også oppdrag som konferansier.