Trond Andersen har arbeidet mange år som kabinansatt og mellomleder i SAS og har også drevet lederopplæring i samme selskap. Trond har stor kunnskap om krisehåndtering, debriefing og oppfølging etter alvorlige hendelser. Selv opplevde han en dramatisk vending i livet da det ble oppdaget svulst på hjernen i 2004. Dette har likevel ikke stoppet ham – etter to operasjoner, noen komplikasjoner og noe tap av synsfelt, er han nå tilbake i sin jobb som løsningsorientert coach og foredragsholder.