SAMFUNNSANSVAR, ETIKK FOR NÆRINGSLIVET OG KULTURBEREDSKAP

Vibeke Horn og Jørgen Hanson holder foredrag innen samfunnsansvar, etikk, korrupsjon, internasjonal kompetanseoverføring og kulturberedskap.

SAMFUNNSANSVAR

Hva er samfunnsansvar for deg og din virksomhet? Foredragsholderne tar opp spørsmål knyttet til korrupsjon, respekt for menneskerettigheter, ansvar for underleverandører med mer.

KULTURBEREDSKAP

Dette er for norske bedrifter og organisasjoner med internasjonal virksomhet. Å ha kulturkunnskap og markedsinformasjon om den regionen du arbeider i, gir deg og din bedrift et konkurransefortrinn. Vi gir deg en innføring i ulike lands forretningskulturer, markedsinformasjon, korrupsjonstrening og litteraturtips.

ETIKK FOR NÆRINGSLIVET

Etikk er mer enn verdivalgene en bedrift gjør, det er i like stor grad begrunnelsen for disse. Etikk kan anvendes som et praktisk verktøy i valgsituasjoner hvor man trenger gode, rasjonelle begrunnelser, og er i så måte aktuelt for alle ledere og beslutningstakere.