I 1981 opplevde Lasse Gustavson alle brannmenns mareritt. Tjue tonn propangass ble forvandlet til 1000 ødeleggende grader. Håret. Huden. Ørene. Fingrene. Alt brant. Men Lasse skulle ikke dø. I foredraget Dine tanker – dine muligheter forteller Lasse om ulykken, om veien tilbake og om å få kontakt med sitt indre når det ytre er ødelagt. Foredraget har hjulpet tusenvis av mennesker til å oppdage hvilke muligheter som bor i hver enkelt. Mer enn 20 000 nordmenn har hørt Lasse de siste årene. Hans utrolige historie, hans livslyst og hans evne til å få oss til å forstå at vi må ta kontroll over våre egne liv, har skapt tidenes foredragssuksess i Norge.

Lasse holder foredrag innen:

 Personlig lederskap

Om kunsten å motivere seg selv, finne en indre drivkraft, å skape og nå sine egne mål. Foredraget Dine tanker – dine muligheter handler mye om dette.

Utvikle effektive team

Her bruker Lasse FIRO-modellen (Fundamenal Interpersonal Relationship Orientation) for å skape et tydelig bilde på hvordan man kan slå fast hvor man er og hva man kan gjøre for å øke effektiviteten og samhørigheten i teamet. Her er personlig lederskap viktig.

Formelt lederskap

Å kunne situasjonstilpasse sitt formelle lederskap har vist seg å være det mest fremgangsrike redskapet for å stimulere en gruppe til et uventet godt resultat. Formelt lederskap handler ikke bare om å gjøre, men også om å være.

Personlig sikkerhet

Dette handler om at hver og en i organisasjonen må ta ansvar for å redusere unødvendig risiko. Det er ikke nok med gode sikkerhetsrutiner og beskyttelsesutstyr hvis de ansatte ikke følger det som er bestemt. Det handler også om å fremme dialog der man skaper en følelse av tilhørighet for alle involverte.

Effektiv kommunikasjon

Effektive verktøy for å forløse og forebygge konflikter i tillegg til å sikre at du får frem det du ønsker.

Kreativitet

Med et inspirerende og nyskapende flytskjema i ni trinn, beskriver Lasse hvordan vi kan forbedre vår kreativitet. Hva er den største forskjellen på en oppfinner og et vanlig menneske? Større hjerne? Mer penger? Bedre sjef? Hva er det som gjør at man av og til mister en idé og har problemer med å finne den igjen?

Da Lasse ble skadet ble han stilt overfor nye utfordringer som brannmann.

Å vende tilbake til et fullverdig liv, blant annet som brannmann, var ikke en selvfølge. Da var kreativitet viktig. Han har studert, reflektert og intervjuet mange oppfinnere om hva det er som virkelig utgjør en forskjell. Lasse har en unik evne til å skape kontakt og få frem en gjenkjennelseseffekt: «Kan-Lasse-så-kan-jeg-effekten».

Se klipp av foredrag her.